Vägar och stigar

Vägar och stigar

Stålnäs Stugförening ansvarar för skötsel och underhåll av Sikvägen och Strömmingsvägen. För att finansiera underhållet tar föreningen ut en medlemsavgift pr stuga. 90 % av avgiften går till underhåll av vägarna. Förutom medlemsavgiften erhåller föreningen bidrag från länsstyrelsen och kommunen.
Förutom medlemsavgiften skall två arbetsdagar göras, en på våren och en på hösten. Man måste deltaga i minst 1 av dem, annars debiteras dubbel medlemsavgift.
För ytterligare information om medlemsavgiften kontakta Mats Eriksson.
Mycket av marken på Stålnäset har de senaste åren avverkats mycket och en del stigar, t.ex. den till Palmängstorpet har helt demolerats. En ny sträckning till torpet har nu gjorts och under 2014-2015 har vandringslederna märkts om och skyltar har kompletterats.

Hastigheten på vägarna!
Vägkommittén vill att alla som trafikerar vägarna som föreningen underhåller skall hålla hastigheten som är rekommenderad, nämligen max 30 km/tim.