Information

Välkommen till Stålnäs Stugförenings hemsida !

Stålnäs Stugförening omfattar c:a 60 fastigheter varav 7 har fast boende och resten är fritidshus. Området sträcker sig från Storsand och utåt samt öarna, Stålnäs Fiskeläge, Tallharet, Tallskär, Getharet samt några mindre öar, med stugor på.
De viktigaste uppgiften för föreningen är att underhålla och sköta vägar och stigar inom området. En del aktiviteter ordnas också under sommaren som Metartävlingen, Medlemsmöten och Vägarbetsdagar. 2014 genomförde vi även en provvandring av Stålnässlingan och en ny informationskarta sattes upp..Ett trettiotal deltagare ställde upp och tyckte till om vandringslederna. 2015 märktes stigarna och nya skyltar sattes upp. Under 2016 skall skyltarna kompletteras och vissa partier av lederna röjas. Tänk vad härligt med motion, och få koka kaffe någonstans utefter våra stigar. Desto fler som nyttjar lederna desto bättre blir de.