Aktuellt

Här nedan följer de aktiviteter förening brukar genomdriva. Styrelsen är tacksam för idéer och uppslag till saker och ting. Kan framföras till någon av Kontaktpersonerna, eller på Medlems eller Årsmötet. Dansbanan står till medlemmarnas förfogande där arrangemang kan ordnas i form av fester eller möten. Är arrangemanget öppet för alla medlemmar utgår ingen hyra, är det för slutna sällskap sker det mot hyra av anläggningen. Ansvarig person måste finnas.
Annonsering av arrangemanget på hemsidan sker efter godkännade av styrelsen. Maila text och bilder till
stefan.f.andersson@gmail.com
Aktiviteter 2020 Se nyhetssidan för mer info
Årsmöte 1’a April
Arbetsdag Maj
Föreningsmöte
Metartävling Juli
Arbetsdag September